Uroczystość Świętego Józefa

19 marca

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ŚWIĘTO PATRONALNE OJCÓW I RODZIN

 

Święty Józef, pochodzący z rodu Dawida, z woli Bożej stał się częścią planu zbawienia. Wybrany przez Boga na opiekuna i stróża Świętej Rodziny został dopuszczony do pełni tajemnic Bożych, tajemnicy wcielenia i odkupienia. W Ewangeliach nie zapisano słów tego świętego, niewiele wiemy o nim jako człowieku. Poznajemy go poprzez to, co uczynił. Józef, którego imię w języku hebrajskim oznacza „wzrastanie” „powiększanie”, jest mężem czynów. Cichy i pokorny żyje w cieniu, służy bezgranicznie Maryi i Jezusowi. Jest wzorem ojca, który daje siebie, nie spodziewając się niczego w zamian. Był człowiekiem, który dla Boga był gotowy wyzbyć się własnych planów i pragnień. Wiarę i służbę Bogu realizował poprzez gesty codziennego życia wobec Świętej Rodziny, poprzez „uporządkowanie” w oczach świata życia Jezusa, czyli uznanie Go za swojego syna.

Święty Józef posiadał wiele cnót. Jedne z nich otrzymał w pełni jako łaskę Bożą, inne rozwijał dzięki obcowaniu ze świętością Jezusa, z największymi tajemnicami zbawienia oraz poprzez postawę służby. Swoją radość i szczęście czerpał z przebywania u boku Maryi i Jezusa, a bojaźń Boża pozwalała mu nieustannie wierzyć i ufać w mądrość obietnic Bożych.

Na Wschodzie po raz pierwszy spotykamy się ze wspomnieniem liturgicznym św. Józefa już w wieku IV. Na Zachodzie zaczęto je obchodzić znacznie później, bo w wieku VIII. W XV wieku ostatecznie przyjęto datę 19 marca jako dzień uroczystości św. Józefa.

Pius IX w 1847 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, czyli Rodziny Bożej rozsianej na całym świecie. Uznawany jest on także za patrona pracujących, życia wewnętrznego (kontemplował codziennie tajemnice Syna Bożego), dzieci i młodzieży (opiekował się Jezusem jako przybranym synem), mężów i ojców (jest ideałem męża i ojca), rodzin, miłości oblubieńczej (potrafił własną miłość ofiarować miłości Bożej) oraz dobrej śmierci.

W dniu, w którym oddajemy cześć św. Józefowi, dzieci w sposób szczególny starają się okazać wdzięczność swoim ojcom za miłość, trud pracy i troskliwą opiekę,  także za budzenie wiary w ich sercach. Do właściwego przeżycia tego dnia dopomoże sama oprawa zewnętrzna, odświętny wygląd mieszkania, jakiś skromny upominek dla męża i ojca od żony i dzieci. Najpiękniejszym prezentem niech będzie udział we Mszy św. w intencji ojca.

 

MODLITWA W INTENCJI RODZINY

Święty Józefie, który dla Jezusa i Maryi znosiłeś niewygody życia, uciekałeś z rodziną przed gniewem Heroda. Na obczyźnie szukałeś schronienia i w pocie czoła pracowałeś, weź w opiekę naszą rodzinę. Przyjdź z pomocą, gdy dobrze Ci znane trudności przeżywać będziemy. Wstawiaj się za nami i bądź naszym obrońcą. Amen.

 

MODLITWA OJCA RODZINY

Święty Józefie, przykładny i troskliwy ojcze, bądź wzorem dla mnie, bym idąc za Twoim przykładem, podołał obowiązkom, które na mnie spoczywają. Dopomóż mi być dobrym mężem, dochowującym wierności, zatroskanym o wszystko. Dopomóż mi być dobrym ojcem, bym nigdy się nie zniechęcił, znosząc utrapienia życia. Tobie powierzam swoje życie. Amen.

 

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemność. a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkie przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiąg­nąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

(Przedrukowane z: „Rytuał domowy”, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2010)