Ogłoszenia

 

Ogłoszenia duszpasterskie

5.04.2020r.

  NIEDZIELA PALMOWA

1. „Hosanna” – to śpiew rozradowanego tłumu, który witał swego Wybawiciela. Niestety ten sam tłum zaledwie parę dni później domagał się Jego śmierci… Jakże niestały bywa człowiek, który potrafi jednego dnia przy kratkach konfesjonału zapewniać o swej poprawie, a drugiego popełniać te same grzechy, z których się spowiadał. Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy oziębli, a słowa obietnicy to tylko słabe iskry, które nie mogą rozgrzać naszego wnętrza. Potrzeba nam zatem ognia, który rozpali duszę miłością do Boga. Tym ogniem jest rozważanie męki Jezusa Chrystusa, której opis usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Te same wydarzenia uobecnią się prawdziwie w słowach konsekracji chleba i wina.

2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła przeżywać będziemy:

TRIDUUM PASCHALNE:

Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa; w szczególny sposób modlimy się za kapłanów. Msza św. o godz. 18.00

Wielki Piątek – Pamiątka śmierci Chrystusa. Liturgia o godz. 18.00. W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Bardzo proszę o przyozdobienie krzyży na terenie parafii zachowując jednocześnie przepisy wymagane w czasie epidemii.

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna. Rozpoczęcie o godz. 18.00

Nadal obowiązuje zarządzenie, że podczas nabożeństwa może być maksymalnie 5 osób. Te miejsca są zarezerwowane dla osób zamawiających Mszę św.

3. Zachęcam do przeczytania Dekretu Biskupa z dnia 31.03.2020r. i dostosować się do tych rozporządzeń.

4. Intencja powszechna powierzona przez Papieża Franciszka Apostolstwu Modlitwy na miesiąc kwiecień jest następująca:
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.