Księża rodacy

Ks. Aleksander Lis

Data święceń: 29-06-1986r. w Tuluzie (Francja)

Ks. Stanisław Piękoś

Data święceń: 25-05-1991r.
Diecezja radomska

Ks. Stanisław Trela

Data święceń: 27-05-2000r.
Diecezja tarnowska

Ks. Dawid Marek

Data święceń: 18-05-2013r.
Diecezja sosnowiecka

Ojciec Polikarp Łukasz Chudy OFM bernardyn

Data święceń: 14-06-2018r.

Ks. bp Marian Duś

Urodził się 25 czerwca 1938r. w Róży. Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1968r. z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. W tej samej świątyni 6 stycznia 1986r. przyjął sakrę biskupią, głównym konsekratorem był kardynał Józef Glemp, a współkonsekratorami byli bp. Władysław Miziołek i bp. Kazimierz Romaniuk. Był biskupem pomocniczym diecezji warszawskiej w latach 1986-2013. Od 2013r. biskup senior, warto zaznaczyć, że pełnił funkcje Prezesa Zarządu Fundacji Budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Historia budowy Świątyni Opatrzności Bożej liczy ponad 200 lat i wiąże się z Konstytucją 3 maja z 1791r., kiedy to uchwałą posłów Sejmu Czteroletniego podjęta została decyzja o wybudowaniu świątyni jako wotum wdzięczności za Konstytucję. Jesteśmy dumni, że bp. Marian Duś urodził się w naszej miejscowości.