Święcenia prezbiteratu Braci Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej