Podziękowanie dla Caritas za przeprowadzoną akcje

Zakończyła się zbiórka darów serca na rzecz potrzebujących. Wartość produktów spożywczych i chemii gospodarczej  wyniosła około 500 zł. Zebranymi darami rzeczowymi  obdarowani zostali mieszkańcy  11 domów w parafii Róża. W imieniu obdarowanych pragniemy wyrazić  z głębi serca płynące podziękowanie dla właścicieli sklepów, którzy wyrazili zgodę na urządzenie zbiórki, osobom, które złożyły dar do koszyka, a także członkom Parafialnego Oddziału Caritas, którzy przeprowadzili zbiórkę,  przygotowali paczki i zawieźli dary do domów. Bóg zapłać.