Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

W Wielki Piątek 30.03.2018r. grupa pielgrzymów z naszej parafii, uczestniczyła w Drodze Krzyżowej, w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. W uroczystości uczestniczyło ponad sto tysięcy osób. Grupa z naszej parafii liczyła 54 osoby, najmłodszy pielgrzym miał 2 lata, a najstarszy 80 lat. Pielgrzymkę zorganizował ks. Proboszcz.