Małżeństwo

W celu przeprowadzenia kanonicznej rozmowy przedślubnej i spisania protokołu, a później zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Mają prawo wybrać parafię narzeczonej lub narzeczonego. W naszej parafii kancelaria dla narzeczonych czynna jest w każdy piątek, po Mszy św. wieczornej, lub inny termin po wcześniejszym ustaleniu. Sprawy związane tylko z zapowiedziami przedślubnymi, mogą być załatwione w innym terminie.

Datę ślubu można ustalić wcześniej. W ramach czynności związanych z sakramentem małżeństwa w kancelarii odbywają się dwa spotkania narzeczonych z duszpasterzem. Jak do każdej wizyty w urzędzie, u lekarza itp., tak również do załatwienia spraw przedmałżeńskich, należy być przygotowanym. Narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty i posiadają informacje:

I spotkanie

Dowody osobiste, lub inne dokumenty tożsamości

Metryki chrztu z wpisaną adnotacją o sakramencie bierzmowania, jak również informacją, czy nie zostało już zawarte małżeństwo z inną osobą. Dotyczy osób, które były ochrzczone w innej parafii. Ważność świadectwa Chrztu kończy się po trzech miesiącach od daty jego wystawienia,

– Świadectwo ukończenia tzw. Kursu przedmałżeńskiego,

Świadectwa szkolne z oceną z religii: a) z ostatniej klasy szkoły podstawowej i b) z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,

– znać datę i miejsce I Komunii św.

Zgodę z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych, w przypadku, gdy obydwoje mieszkają poza parafią, w której planują ślub.

 

Trzeba jednak pamiętać, by w pierwszej kolejności planować przyjmowanie wszystkich sakramentów w parafii, w której się mieszka – w tym także sakramentu małżeństwa. O wyborze innej parafii, poza miejscem zamieszkania nie może decydować np. lokal, ładniejszy wystrój kościoła, znajomy ksiądz itd.

 

II spotkanie – data umówiona jest na I spotkaniu

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa – gdy będzie zawierane małżeństwo konkordatowe, lub Akt zawarcia małżeństwa – gdy zawarty jest związek cywilny,

Świadectwo zgonu współmałżonka – dotyczy wdów/wdowców

– Potwierdzenie trzech spotkań w Poradni życia rodzinnego i na Dniu skupienia,

– Potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi,

Dane świadków sakramentu małżeństwa ( imię/ imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania),

Kartki przeznaczone do potwierdzenia sakramentu pokuty należy dostarczyć najpóźniej przed  Mszą św., podczas której zawierany jest sakrament małżeństwa.