Koronawirus – czerwona strefa

Obowiązujące przepisy sanitarne w czerwonej strefie pozwalają na zgromadzenie się wiernych w świątyni zapełniając co najwyżej w 50 procentach obłożony kościół. W naszej świątyni może przebywać do 100 osób na każdej Mszy św.

Przypominam, że obowiązuje zakrycie ust i nosa podczas zgromadzenia w świątyni oraz zachowanie odległości 1,5m między osobami.

Ks. proboszcz