Dzielenie się słowem Bożym w Niedzielę Biblijną.

W Niedzielę Biblijną po raz pierwszy w naszej parafii dzielono się słowem Bożym. Dziewczęta z DSM wypisały teksty Pisma św. z siglami; przygotowujący się do harcerstwa pocięli kartki z tekstami, a po Mszach św. w Niedzielę Biblijną częstowali słowem Bożym wszystkich wychodzących ze świątyni. Te słowa Boże – losowo wybrane – są skierowane do każde go osobiście i stanowią podstawę do medytacji.