Ізгі Хабар! Кел, балалар! – Dobra nowina. Przyjdźcie dzieci.

W tym roku kolędnicy misyjni dzielą się Dobrą Nowiną o narodzeniu Jezusa hasłem w języku kazachskim: Ізгі Хабар! Кел, балалар! ( czytaj: Yzgy habar ! Kel balalar!) co oznacza „Dobra nowina. Przyjdźcie dzieci”  Jest to języki, używany w Kazachstanie, gdzie misjonarze tarnowscy posługują od 1999 roku. W naszej parafii 5 grup kolędników odwiedziło ok. 100 domów.